Denna integritetspolicy är till för OWNU som är en produkt från Oberg Fitness AB – alla hänvisningar till "Oberg Fitness" i följande artiklar hänvisar till Oberg Fitness AB.

Vi delar inte din privata information med andra parter. Din konfidentialitet är nyckeln till oss och är enligt DINA RÄTTIGHETER FÖR DATASKYDD ENLIGT DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

1. INFORMATION VI SAMLAR IN

Vi samlar in följande typer av information. Information som du ger oss direkt:

 • När du registrerar dig för ett konto:
  • Via e-post: Ditt fullständiga namn, lösenord och e-postadress.
 • Privat information: Allt innehåll som delas på OWNU är privat för allmänheten. Vi gör inte innehåll offentligt på något sätt.
 • Kommunikation mellan dig och OWNU. Till exempel kan vi skicka dig tjänstrelaterade e-postmeddelanden (t.ex. kontoverifiering, ändringar/uppdateringar av funktioner i tjänsten, tekniska meddelanden och säkerhetsmeddelanden). Observera att du inte får välja bort tjänsterelaterade e-postmeddelanden.
 • Din e-postadress och ditt lösenord är privata och inte tillgängliga för allmänheten.

Teknisk information vi samlar in:

 • Dessutom kan all användning av OWNUs webbplats och/eller programvara resultera i insamling av teknisk information såsom din dators IP-adress, mobilenhetsidentifierare, metadata, operativsystem, webbläsarnamn/version, hänvisningswebbsidan, efterfrågad sida; sådan information används för att hjälpa oss att förstå det övergripande användningsmönstret för vår webbplats och programvara.
 • Vi använder också analysverktyg från tredje part för att hjälpa oss mäta hur du använder OWNU. Dessa verktyg samlar in information som skickas av din enhet eller vår tjänst, inklusive hur du vill använda vår programvara och webbplats som kan hjälpa oss att förbättra vår tjänst.
 • OWNU kan bjuda in dig att tillhandahålla information genom feedback om funktioner på vår webbplats eller programvara; vi kan skicka ut e-post med inbjudande feedback eller erbjuda produkter och tjänster, eller så kan vi be dig om information om support för våra produkter eller tjänster. Ditt svar på dessa meddelanden kan kräva att du skickar in personlig information och åsikter.

2. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi kan använda informationen som vi får för att:

 • Hjälper dig att effektivt komma åt din information efter att du loggat in
 • Kom ihåg information så att du inte behöver ange den igen under ditt besök eller nästa gång du besöker Tjänsten;
 • Tillhandahålla personligt anpassat innehåll och information till dig och andra, vilket kan inkludera onlineannonser eller andra former av marknadsföring
 • Tillhandahålla, förbättra, testa och övervaka vår tjänsts effektivitet
 • Utveckla och testa nya produkter och funktioner
 • Övervaka mätvärden som totalt antal besökare, trafik och demografiska mönster
 • Diagnostisera eller åtgärda tekniska problem
 • Uppdatera OWNU-applikationen automatiskt på din enhet

3. DELA AV DIN INFORMATION

Vi kommer inte att hyra ut eller sälja din information till tredje part utanför OWNU utan ditt samtycke, förutom vad som anges i denna policy. Parter som vi kan dela din information med:

 • Vi kan ta bort delar av data som kan identifiera dig och dela anonymiserad data med andra parter. Vi kan också kombinera din information med annan information på ett sätt som inte längre är associerad med dig och dela den samlade informationen.
 • Vi kan behöva avslöja din information utan ditt föregående medgivande enligt lag av följande skäl:
  • Följ lagen eller juridisk process
  • Skydda och försvara våra rättigheter och egendom, eller tredje parts rättigheter och egendom
  • Skydda oss mot missbruk eller obehörig användning av någon av OWNUs produkter, programvara, tjänster eller annat proprietärt material
  • Förhindra dödsfall eller överhängande kroppsskada. förebygga och åtgärda bedrägerier och annan olaglig aktivitet

4.HUR VI FÖRVARAR DIN INFORMATION

 • Lagring och bearbetning:
  • Vi använder kommersiellt rimliga försiktighetsåtgärder för att hjälpa till att hålla din personliga information säker och lagrad på ett säkert sätt. OWNU kan dock inte garantera säkerheten för någon information som du överför till OWNU eller garantera att information om Tjänsten inte kan nås, avslöjas, ändras eller förstöras .
  • Snälla gör din del för att hjälpa oss. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt unika lösenord och kontoinformation, och för att kontrollera åtkomsten till e-postmeddelanden mellan dig och OWNU, när som helst. Dina integritetsinställningar kan också påverkas av ändringar som de sociala medietjänsterna du ansluter till OWNU gör på deras tjänster. Vi är inte ansvariga för någon annan organisations funktionalitet, integritet eller säkerhetsåtgärder.
  • Efter uppsägning eller inaktivering av ditt konto kan OWNU, dess dotterbolag eller dess tjänsteleverantörer behålla information (inklusive din profilinformation) och användarinnehåll under en kommersiellt rimlig tid för säkerhetskopiering, arkivering och/eller revisionsändamål.
  • E-posta vår support för att få reda på hur du tar bort ditt konto support@ownuapp.zendesk.com

5. BARNENS SEKRETESS

OWNU samlar inte in eller ber om någon information från någon under 13 år eller tillåter medvetet sådana personer att registrera sig för tjänsten. Tjänsten och dess innehåll är inte riktade till barn under 13 år. I händelse av att vi får reda på att vi har samlat in personlig information från ett barn under 13 år utan föräldrarnas medgivande, kommer vi att radera den informationen så snabbt som möjligt. Om du tror att vi kan ha någon information från eller om ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss.

6. ANDRA WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER

Vi är inte ansvariga för den praxis som används av webbplatser eller tjänster som är länkade till eller från vår tjänst, inklusive informationen eller innehållet i dem. Kom ihåg att när du använder en länk för att gå från vår tjänst till en annan webbplats eller tjänst, gäller inte vår sekretesspolicy för dessa tredje parts webbplatser eller tjänster. Din surfning och interaktion på någon tredje parts webbplats eller tjänst, inklusive de som har en länk på vår webbplats/programvara, eller som nås via vår webbläsare/webbläsare i appen är föremål för den tredje partens egna regler och policyer. Dessutom samtycker du till att vi inte är ansvariga och inte har kontroll över någon tredje part som du ger dig åtkomst till ditt användarinnehåll. Om du använder en tredje parts webbplats eller tjänst och du tillåter dem att komma åt ditt användarinnehåll gör du det på egen risk.

7. DINA RÄTTIGHETER FÖR DATASKYDD ENLIGT DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRESKRIFTEN (GDPR)

Om du är bosatt i EES har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Om du vill komma åt, korrigera, uppdatera eller begära radering av din personliga information kan du göra det när som helst via support@ownuapp.zendesk.com
 • Dessutom kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära portabilitet av dina personuppgifter. Återigen, du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka e-post till support@ownuapp.zendesk.com
 • Du har rätt att välja bort marknadskommunikation som vi skickar dig när som helst. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken "avsluta köp" eller "välja bort" i marknadsföringsmeddelandena vi skickar till dig. För att välja bort andra former av marknadsföring, vänligen kontakta oss genom att maila support@ownuapp.zendesk.com
 • På liknande sätt, om vi har samlat in och behandlar din personliga information med ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten av någon behandling som vi utförde innan ditt återkallande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs med förlitning på andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.
 • Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av din personliga information. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet för mer information.

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från individer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

8. ANDRA WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller tjänsten, vänligen hitta lämplig supportkanal i OWNU-inställningarna eller kontakta oss på support@ownuapp.zendesk.com

9. ÄNDRINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY

OWNU kan ändra eller uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan, så läs den regelbundet. Vi kan ge dig ytterligare former av meddelanden om ändringar eller uppdateringar som är lämpligt under omständigheterna. Din fortsatta användning av OWNU eller tjänsten efter någon ändring av denna sekretesspolicy kommer att utgöra ditt godkännande av sådan ändring.

.